Vietnam越南展
Want to explore more opportunities in China and Vitenam?
来源:  发布时间:2019-01-17 10:56:58
 

2nd International Screen Printing & Digital Printing Technology (Vietnam) Exhibition / ASGA 
Date: May 9-11, 2019
Venue: Saigon Exhibition & Convention Center (SECC)

Triển lãm Quốc tế về Công nghệ In lụa và Kỹ thuật số lần thứ 2 tại Việt Nam/ASGA Vietnam 2019
Thời gian: 9 - 11/5/2019   
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC)
Đơn vị tổ chức  đồng tổ chức: ASGA, CCPIT, CSGIA, YUEZHAN, VINEXAD,  TEYIN
Đơn vị ủng hộ: ISGIA、JSDPA、SPAK、SIDGAP、SGIAA、SGAI、SLAP、TSGA